o škole  WP_20170901_011

Naše škola je určena pro děti a mladé lidi do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Provozujeme základní školu speciální a také střední školu praktickou. Součástí školy je i družina. Pro naše žáky nabízíme speciální metody výuky. Využíváme různé druhy terapií, speciální a interaktivní pomůcky, v každé třídě máme počítače s internetem. Děti mají možnost účastnit se i různých zájmových aktivit. Zajišťujeme také dopravu žáků do školy.

Základní škola speciální

 • kapacita školy je v současné době 29 žáků
 • škola je bezbariérová
 • nabízíme možnost týdenního ubytování v Domově Diakonie ČCE Čáslav
 • pedagogický sbor tvoří 3 učitelé (speciální pedagogové), asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy
 • o bezproblémový chod školy se starají i správní zaměstnanci paní ekonomka a paní účetní

Praktická škola

 • střední jednoletá škola je určená pro absolventy Základní školy speciální
 • kapacita školy je v současné době 8 studentů
 • škola je bezbariérová
 • nabízíme možnost týdenního ubytování v Domově Diakonie Čáslav
 • pedagogický sbor tvoří speciální pedagog, asistenti pedagoga, zástupce ředitele a ředitelka školy

Školní družina WP_20170901_017

 • je určena pro žáky prvního stupně Základní školy speciální
 • kapacita družiny je nyní 16 dětí, rozdělených do tří oddělení
 • družina je bezbariérová
 • pracovní kolektiv tvoří 3 vychovatelky a 2 asistenti pedagoga

Školní jídelna

 • školní jídelna poskytuje žákům dopolední svačiny a obědy
 • žáci se stravují ve společné jídelně v budově Diakonie; jídlo dovážíme ze SzeŠ v Čáslavi
 • výdej obědů probíhá od 11.30 do 12.15 hodin.
 • odhlášování obědů zajišťuje ekonomka školy na telefonním čísle 327 311 359