informace pro rodiče

Přečtěte si potřebné informace týkající se organizace výuky. Můžete si také stáhnout potřebné dokumenty. V případě nejasností nás můžete kdykoli kontaktovat.

Aktuálně:

Zahájení nového školního roku 2017/18 bylo důstojné a veselé a prázdniny zůstaly jen vzpomínkou. Společné zahájení se uskuteřnilo v evangelickém kostele, kde pro nás měla slovo povzbuzení  i sestra farářka Drahomíra Dušková. Všem se představila nová ředitelka školy Květuše Mašínová, ale také všichni učitelé, ať stávající, tak i ti, kteří posílí naše řady. Ve škole se během prázdnin malovalo a v prvním patře budovy Diakonie Vás také upoutá nový informační panel. Školní rok bude opět organizovan v třídách A,B,C a Praktické škole a výuka bude probíhat dle stanovených rozvrhů. Více informací získáte u třídních učitelek: ve třídě A u Mgr. Štěpánky Zumpfové, ve třídě B u  Bc. Jany Petrusocé ve třídě C u Mgr. Jitky Haškovcové a v Praktické školy u Mgr. Mariky Jelínkové.

 

Volná místa pro žáky základní školy speciální

V případě Vašeho zájmu o místo v základní škole speciální nás můžete kontaktovat na emailové adrese skolacaslav@diakonie.cz nebo na telefonu + 420 734 798 663.

Ke stažení:

školní řád

Praktické informace:

 Výdej obědů probíhá od 11.30 do 12.15 hodin. Odhlášování zajišťuje ekonomka školy na telefonním čísle 327 311 359, případne na T: 734 798 663.