Aktuální informace k vládním nařízením (1. 9. 2021)

Manuál 2021/2022

Aktuální nařízení ředitelky školy

 

Dokumenty pro rodiče ke stažení:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Formulář žádosti o distanční výuku