Mateřská škola speciální Diáček

Dne 1. 7. 2020 byla do rejstříku škol zapsána Mateřská škola speciální jako nedílná součást naší základní školy. Provoz byl zahájen 1. 9. 2020. Naše oddělení mateřské školy je určeno dětem od tří let, které potřebují pro svůj rozvoj speciální podporu vzdělávání a péče. Pro přijetí do mateřské školy je proto třeba předložit Doporučení ŠPZ (školského poradenského zařízení). Tento dokument je rodičům vystaven ŠPZ na základě psychologického vyšetření a zprávy z poradny vašeho dětského lékaře. Naše mateřská škola je určena zejména dětem s opožděným psychomotorickým vývojem, případně dětem s kombinací dalších hendikepů. Pokud se potřebujete poradit či informovat o možnostech přijetí vašeho dítěte do naší MŠ Diáček, neváhejte nás kontaktovat na telefonu ředitelky školy 734 798 663. 

Příjetí do mateřské školy se může uskutečnit kdykoliv během kalendářního roku, avšak vždy po vzájemné dohodě s ředitelkou školy dle aktuální naplněnosti kapacity MŠ.

Pro rok 2020 bylo první školkovné stanoveno na 1 000,- Kč měsíčně a k 1. 9. 2021 bude aktualizováno dle skutečných nákladů v uplynulém prvním roce provozu.

 

Dokumenty o MŠS: 

Školní vzdělávací program Diáček

Školní řád MŠS

 

Dokumenty pro rodiče:

Žádost o přijetí do MŠS

Plná moc k vyzvednutí dítěte

Přihláška ke stravování