Mateřská škola speciální 

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme otevření jedné třídy speciální mateřské školy pro děti se středním a těžkým mentálním kombinovaným postižením. O místo ve školce se mohou ucházet rodiče dětí ve věku od 3 let. Pro přijetí do mateřské školy je důležité Doporučení školského poradenského zařízení (SPC). Pro podrobnější informace o průběhu příprav a datu otevření MŠ se můžete informovat na tel. čísle: 734 798 663 IMG_20190910_131754