člověk a jeho svět

Naše škola v roce 2012 podávala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Usnesení zastupitelstva Středočeského kraje dne 11. 3. 2013 schválilo finanční podporu z veřejných prostředků na náš grantový projekt „ Člověk a jeho svět“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.33/02.0021.

Projekt byl zaměřen na využití vodních zdrojů a ochranu životního prostředí ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v předmětech: věcné učení, přírodověda a smyslová výchova. Žáci, kteří byli do projektu zapojeni se zúčastnili 14. poznávacích aktivit do okolí Čáslavi, Kutné Hory, Kolína a Poděbrad. Po každé poznávací aktivitě následovaly tři odpolední bloky, kde žáci získaný materiál zpracovávali a spolu s lektory vytvářeli pracovní listy.
V rámci projektu byla vybudována Smyslová zahrada, která je využívána ve výuce uvedených předmětů.

Realizace poznávacích a vzdělávacích aktivit žáků probíhala od dubna 2013 do října 2014 (mimo letních prázdnin). Aktivity se konaly zpravidla jednou týdně v odpoledních hodinách. Během projektu vzniklo 90 pracovních listů z předmětů Smyslová výchova, Přírodověda a Věcné učení. Ke každému předmětu je vytvořena metodika pro učitele na Základních školách speciálních.

Náklady na aktivity žáků (doprava, svačina, pracovní materiál, náklady na personální zajištění) jsou hrazeny z prostředků rozpočtu EU (85%) a státního rozpočtu (15%).

Pro informace k jednotlivým výstupům projektu nás kontaktujte.

V Čáslavi dne 19.3.2015

000399

Ke stažení

Video