Pracovní a výtvarná výchova

Naše škola podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Usnesení zastupitelstva Středočeského kraje dne 12.10.2009 schválilo finanční podporu z veřejných prostředků na grantový projekt „ Pracovní a výtvarná výchova“. Cílem projektu bylo vytvořit pracovní listy a metodické příručky pro pedagogy vyučující předmět Pracovní a výtvarná výchova na ZŠS zohledňující různé stupně postižení.

Každý žák naší školy se zúčastnil čtyř výchovně vzdělávacích pobytů na statku v Rohozci nedaleko Kutné Hory. Jednotlivé pobyty trvaly pět dní (pondělí až pátek). V odpoledních hodinách žáci rozvíjeli v rámci předmětu Pracovní a výtvarná výchova své schopnosti a dovednosti pod odborným vedením lektorů v těchto oblastech (truhlářská dílna, rukodělné a výtvarné techniky, keramika, košíkářství a domácí práce). Pobytové bloky se uskutečnily v březnu, v květnu a v září 2010 a závěrečný čtvrtý blok proběhl v lednu a únoru 2011.

Veškeré náklady na pobyt (doprava, ubytování, stravování, pracovní materiál, náklady na personální zajištění) byly hrazeny z prostředků rozpočtu EU (85%) a státního rozpočtu (15%).

Markéta Gladková, vedoucí projektu

Ing. Jitka Richterová, odborný garant - spec. pedagog

Dokumenty ke stažení