Šablony II  

Zábavná škola -  Rgistrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010580

V letošním školním roce 2018/19 realizujeme projekt podpořený z Operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání. Projekt jsme nazvali Zábavná škola a díky různým projektovým aktivitám se snažíme zkvalitnit výuku dětí a rozvíjet  práci a vzdělávání našich pedagogů. Projektové aktivity zahajujeme postupně od září 2018, ukončení projektu bude v srpnu 2020.

Díky projektu můžeme realizovat družinové kluby, projektové dny,  více se zaměřit na vužití informačních technologií ve výuce, připravit pro rodiče našich žáků besedy a odborné přednášky i podpořit vzájemnou spolupráci a sdílení pedagogů. Aktivity jsou zahajovány postupně podle časového harmonogramu.

Škola získala díky projektu finanční podporu ve  celkové výši 482 838 Kč.